Vereinsinfos:

***

Kalender 2019

RTF:

22.09.2019
RTF Dudenhofen
118/76 km

29.09.2019
RTF Rhein-
dürkheim
154/113 km

03.10.2019
Verbandsstern-
sternfahrt
Vallendar

CTF:

12.01.2020
CTF Neu-Isen-
burg
66/46 km

Marathon:

***